Po otrzymaniu umowy – (podpisaniu i przesłaniu na adres mojego biura) – rozpoczynamy pracę nad jej tworzeniem.